פרופ' ישראל חנוקוגלו

נכשלתם, פנו את מקומכם
למחרת חורבן הישובים, פותחים הפוליטיקאים של המחנה הלאומי בחשבון נפש. חברי כנסת מכל גווני הקשת הלאומית מכים בחוזקה על חזיהם ומודים בכישלונם, כישלונם האישי וכישלונם כמנהיגי ציבור. 26/08/2005
הגנה על היהודים מפני משטר טוטליטארי
למרות כל הדיבורים על דמוקרטיה ועל החלטות דמוקרטיות כביכול, אין בישראל דמוקרטיה. השלטון הנוכחי, שנבחר בבחירות, ניצל את חולשות המערכת השלטונית והפך למשטר טוטליטארי בעל מאפיינים פשיסטיים. 09/05/2005