הרב שלמה רוזנפלד

כבוד וביקורת כלפי ההנהגה

כבוד וביקורת כלפי ההנהגה

חובה לנהוג בכבוד כלפי ההנהגה, כי "אלמלא מוראה של מלכות, איש את רעהו חיים בלעו" (אבות ג, ב). גם בהיבט החיובי יש לכבד, להעריך ולהודות על המאמץ שהמנהיג פועל לטובת הציבור. 02/01/2018
לשון הרע בכסות של מוסר ומלחמה בשחיתות

לשון הרע בכסות של מוסר ומלחמה בשחיתות

מי שחושב שיש בעיה של שחיתות בהנהגה, שיפגין על מעשים שנעשו באופן וודאי, או שימתין לתוצאות המשפט ואחר כך יפגין או שיאבק בכנסת ובקלפי. 14/12/2017