הרב חגי לונדין

להלחים חלומות

כ"ו בכסלו

לשבת בשלווה?

י"ט בכסלו

מסובך

ה' בכסלו

אנשי השדה

כ"ז בחשון

על הבאר

כ' בחשון

להיות כמו מלאך

י"ג בחשון

לשם שמים

כ"ט בתשרי

שערי העיר

ב' באלול

לבחור בטוב

כ"ה באב

לבנון

י"א באב

רגל נלחצת

י"ב בתמוז

גזרת מלך

ה' בתמוז

אש מפוררת

כ"ח בסיון

לתור את  הארץ

כ"א בסיון

לחכות לפיתרון

י"ד בסיון

להיות מדבר

כ"ט באייר

מעל החוק

כ"ב באייר

סופרים קדימה

ט"ו באייר

פרשת המן

י"ג בשבט

מכת בכורות

ה' בשבט

חיים תוססים

י"ד בטבת

לגשת למצרים

ז' בטבת

לגור באוהל

המדרש מלמד אותנו שאברהם אבינו קרא לקדוש ברוך הוא 'הר'; יצחק קרא לו 'שדה' ואילו יעקב קרא לו 'בית'. א' בכסלו

להיות כמו מלאך

י"ט בחשון

עולם חסד יבנה

ב' בחשון

להתחיל מבראשית

כ"ה בתשרי