הרב יואל דומב

ליברליזם מזויף
הרעיון של משפחה אלטרנטיבית הזויה ומאוסה בעיני אנשים דתיים, שערכי משפחה עדיין יקרים בעיניהם 22/05/2015