הרב דרור אריה

כיצד להתכונן לחג מתן תורה?

מתן תורה הוא בעצם לידה מחודשת שלנו כעם, מתן תורה הוא זריקת הנשמה לתוך הגוף הלאומי שלנו. 19/05/2015