איציק וולף

 מכתב גלוי לרב הצבאי הראשי

מכתב גלוי לרב הצבאי הראשי

מאחר שסירבת בימים האחרונים, מאז שפורסם דבר מכתבו של הרב אברהם שפירא, להתראיין לכלי התקשורת השונים, אני פונה אליך כאן באופן גלוי על מנת להשמיע מספר שאלות שחשוב מאוד לשמוע את התייחסותך אליהן. 10/08/2005