דניאל סגרון

תשובה לשמעון ריקלין

תשובה לשמעון ריקלין

משבר הגירוש, שבו כשלו המערכות המרכזיות של הציונות החילונית הממוסדת, קידם אותנו מהשלב של הביסוס החומרי הראשוני לשלב של הקומה הרוחנית 20/12/2015
תובנות מהמשבר באירופה

תובנות מהמשבר באירופה

השיח הליברלי הצדקני נחרד, בעקבות טראומות מהעבר, מכל מילה שמזכירה גזענות, אפליה, או גרוע מכך חוסר חמלה. 06/09/2015