הרב יאיר קרטמן

מסע בספרים

י"ב באייר

מהפכה במשפחה היהודית

הממשלה מקדמת מהפכה אולטרה ליברלית בהצעת חוק שניסוחה מסתיר את משמעויותיה. כ"א בחשון

מואזין, כנסיה וחזן

מוצאי שמחת תורה, בקבוקי תבערה על השכונה, והנה תזכורת כי טרם כולם הפנימו שה' אלוקי ישראל מלך. כ"ח בתשרי