הרב שמואל ליפשיץ

היהודים שאינם יודעים שהם כאלה

היהודים שאינם יודעים שהם כאלה

ההורים נרצחו בבורות ההריגה ובתאי הגזים, הובלו ברכבות המוות כאילו היו בהמות. ילדיהם נשארו מאחור וגדלו תחת זהות נוצרית. 04/05/2016
על הכפרה ועל הסליחה

על הכפרה ועל הסליחה

הטלפון צלצל במשרדי יד לאחים והקול שנשמע אמר: מדוע אתם מצילים את אותן נשים ונערות? הן מרצונן הלכו לשם" 02/10/2014