הרב שמואל ליפשיץ

על הכפרה ועל הסליחה

הטלפון צלצל במשרדי יד לאחים והקול שנשמע אמר: מדוע אתם מצילים את אותן נשים ונערות? הן מרצונן הלכו לשם" 02/10/2014