הרב שמואל ליפשיץ

היהודים שאינם יודעים שהם כאלה
ההורים נרצחו בבורות ההריגה ובתאי הגזים, הובלו ברכבות המוות כאילו היו בהמות. ילדיהם נשארו מאחור וגדלו תחת זהות נוצרית. 04/05/2016
על הכפרה ועל הסליחה
הטלפון צלצל במשרדי יד לאחים והקול שנשמע אמר: מדוע אתם מצילים את אותן נשים ונערות? הן מרצונן הלכו לשם" 02/10/2014