הרב אברהם מלמד

להתחזק בתורה ובארץ

לקראת "השלושים" להירצחו על קידוש ה' של הרב רזיאל שבח הי"ד. 31/01/2018

לחדש את כנס האחדות למען ירושלים

לחדש את כנס אחדות רבני הציונות הדתית וליזום כינוס כזה בכל שנה ושנה ערב יום ירושלים להתבוננות בדברים שיש לתקן ולשפר. 05/06/2016

פסח שני

פסח שני מבטא במהותו את רעיון התשובה, שגם מי שלא תיקן בפעם הראשונה, לא עשה את המוטל עליו בתחילה יש לו הזדמנות שנייה לתקן, ויכול לשוב בתשובה. 22/05/2016

דרוש פתרון מערכתי

דרוש פתרון מערכתי הרחבת ההתיישבות וחיזוק הביטחון האישי 22/01/2016

היכן נבחרי הציבור?

היכן נבחרי הציבור אשר ישמיעו זעקה גדולה נגד ההחלטה הנוראה להרוס בית כנסת בישראל על ידי טרור משפטי עוין 08/11/2015

להיות גשר מחבר

על תוצאות הבחירות והאפשרות של הבית היהודי להיות גשר מחבר ומלכד בחברה הישראלית תוך כבוד אמיתי לערכים השונים שמייצגים חלקי האומה 31/01/2013

הרהורים בעקבות הרצח

צריך לדעת כשהולכים אל צדיקים ותלמידי חכמים לבקש עיצה וברכה מהם, אין הכוונה שהאחריות כולה עוברת לצדיקים והאדם יכול לעשות ככל העולה על רוחו. 02/08/2011

להתעורר ולהתחזק

על רצח חמשת בני המשפחה היקרים הקדושים לבית משפחת פוגל הי"ד אשר עלו בסערה השמימה בליל שבת פרשת ויקרא, ביישוב איתמר שבשומרון. 17/03/2011

גיבור ישראל

הרב מאיר כהנא, כשמו כן הוא ממשפחת כהנים, היה קנאי ומסור בכל לב ונפש למען עם ישראל. והאיר את האמת הפנימית הגדולה שהייתה יוקדת בנשמתו לרבים. 25/10/2010

הסמליות בחיי מרן הרב קוק

בין ג' אלול לט"ז אלול, יום פטירת מרן הרב ליום הולדתו, הימים שבהם הופיעה נשמתו הגדולה של רבנו להאיר בעולם את דרך ה' המיוחדת לתקופה זו, דור הגאולה והישועה ובניין העם בארץ מולדתו. 24/08/2010

גם לחופש יש גבול

כשהילדים שוודאי אוהבים חופש, מתחילים לזעוק שהחופש 'יותר מדי', וכבר הם רוצים לשוב למסגרת הלימודים, זהו הסימן שהחופש סיים את תפקידו ומכאן ואילך הוא נעשה מיותר. 18/08/2010

תשעה באב ממלכתי

כיצד היה ראוי להיות צום תשעה באב במדינת ישראל המתחדשת מבחינה ממלכתית? 22/07/2010

להתקרב אל הקודש

מסירות נפשו של הרב אליהו זצ"ל למען הפצת תורה בישראל, וריבוי קדושה במחנה ישראל. ציפייתו הכנה לגאולתן של ישראל, ולהופעתה של שכינה בתוכינו. 14/07/2010

שבת התחברות

ההתיישבות ביש"ע חייבת להמשיך להרים את דגל ההתחברות לערי ישראל ולהיות מובילה ברוח האמונית כפי שהיא מובילה בעשייה החלוצית. 18/03/2010

צו השעה – אחדות הרבנים

תקוותי שמתוך המשבר שיצר השר ברק תתגלה אחדות רבני ישראל למען חירותם, והבהרת עצמאותם של ישיבות ההסדר כשותפות במדינת ישראל מתוך מוטיבציה גדולה ואהבה גדולה. 18/12/2009

תפסיקו לרדוף את פייגלין

על נתניהו ללכד את השורות ולהפסיק לרדוף את פייגלין 09/12/2008

מלחמת תרבות

הזדמנות להסית נגד מחנה שלם מהעם, זו מטרתם העיקרית. 29/10/2008

פגיעה במרכז הרב – פגיעה בלב האומה

להרים את הדגל של אחדות עם ישראל כולו. 13/03/2008

לשלמות התורה

שני העמודים הגדולים האלו יחד הציבו שלמותה של תורה. 12/11/2007

פכים קטנים, על מו"ר הגר"א שפירא

לקט סיפורים שנכתבו או נאמרו על הרב שפירא זצ"ל 22/10/2007

אש של תורה - על הרב שפירא זצ"ל

חיוניות עצומה של אהבת תורה ושמחתה שהקרינה בכל עת. 08/10/2007

חג הסוכות - מצוות החג

חג הסוכות, שבו היו ישראל עולים לבית המקדש. 23/09/2007

פסח - הלכות ומשמעויות

קיצור הלכות חג הפסח 04/04/2007

זה הזמן לתפילה

השתדלות ותפילה אינם חייבים לבוא בשעה של מיצר ולחץ. 18/10/2006

דרושה התחברות עממית

מוקדם עוד לנתח את תוצאות הבחירות. מה שכן ברור כי התוצאה של הגושים נוטה בבירור לטובת השמאל ו"קדימה". 03/04/2006

לכו להצביע

עוד פחות מ-24 שעות לפתיחת הקלפיות. ולקראת הגיוס הכללי המחויב של המחנה הלאומי והמסורתי להצלחה בבחירות, מעיקה תופעה אחת שיש לשים אליה לב והיא ריבוי האנשים המתלבטים אם בכלל לצאת מהבית ולהצביע. 27/03/2006

היכן הרוח הלוחמת?

הנה הגיע הרגע לו חיכינו, קיווינו וייחלנו. חודשים רבים לחמנו למען קיום "משאל עם". ביקשנו ודרשנו שיתקיים "משאל עם" ערב עקירת יישובי גוש קטיף. 11/12/2005

אשרינו, וזוהי אחריותנו

בתגובה לפולמוס שהתעורר כאן במדור דעות בין מאמרו מחד של מר ישראל זעירא האומר כי אנו אחראים למצב שהוביל להתנתקות, לבין ידידי אריאל בן דוד האומר: "אשרינו מה טוב חלקנו". 18/09/2005