הרב אברהם מלמד

בין גזענות ל'אתה בחרתנו'
כיצד אפשר להשוות בין המתרחש במדינת ישראל ובמאבקה הצודק על קיומה לבין מה שהתרחש בגרמניה הנאצית? 04/03/2019
בשבח מעלת האחדות
על מעלת כנס האחדות של רבני הציונות הדתית במלאת 70 שנה למדינת ישראל 09/05/2018
להתחזק בתורה ובארץ
לקראת "השלושים" להירצחו על קידוש ה' של הרב רזיאל שבח הי"ד. 31/01/2018
לחדש את כנס האחדות למען ירושלים
לחדש את כנס אחדות רבני הציונות הדתית וליזום כינוס כזה בכל שנה ושנה ערב יום ירושלים להתבוננות בדברים שיש לתקן ולשפר. 05/06/2016
פסח שני
פסח שני מבטא במהותו את רעיון התשובה, שגם מי שלא תיקן בפעם הראשונה, לא עשה את המוטל עליו בתחילה יש לו הזדמנות שנייה לתקן, ויכול לשוב בתשובה. 22/05/2016
דרוש פתרון מערכתי
דרוש פתרון מערכתי הרחבת ההתיישבות וחיזוק הביטחון האישי 22/01/2016
היכן נבחרי הציבור?
היכן נבחרי הציבור אשר ישמיעו זעקה גדולה נגד ההחלטה הנוראה להרוס בית כנסת בישראל על ידי טרור משפטי עוין 08/11/2015
להיות גשר מחבר
על תוצאות הבחירות והאפשרות של הבית היהודי להיות גשר מחבר ומלכד בחברה הישראלית תוך כבוד אמיתי לערכים השונים שמייצגים חלקי האומה 31/01/2013
הרהורים בעקבות הרצח
צריך לדעת כשהולכים אל צדיקים ותלמידי חכמים לבקש עיצה וברכה מהם, אין הכוונה שהאחריות כולה עוברת לצדיקים והאדם יכול לעשות ככל העולה על רוחו. 02/08/2011
להתעורר ולהתחזק
על רצח חמשת בני המשפחה היקרים הקדושים לבית משפחת פוגל הי"ד אשר עלו בסערה השמימה בליל שבת פרשת ויקרא, ביישוב איתמר שבשומרון. 17/03/2011
גיבור ישראל
הרב מאיר כהנא, כשמו כן הוא ממשפחת כהנים, היה קנאי ומסור בכל לב ונפש למען עם ישראל. והאיר את האמת הפנימית הגדולה שהייתה יוקדת בנשמתו לרבים. 25/10/2010
הסמליות בחיי מרן הרב קוק
בין ג' אלול לט"ז אלול, יום פטירת מרן הרב ליום הולדתו, הימים שבהם הופיעה נשמתו הגדולה של רבנו להאיר בעולם את דרך ה' המיוחדת לתקופה זו, דור הגאולה והישועה ובניין העם בארץ מולדתו. 24/08/2010
גם לחופש יש גבול
כשהילדים שוודאי אוהבים חופש, מתחילים לזעוק שהחופש 'יותר מדי', וכבר הם רוצים לשוב למסגרת הלימודים, זהו הסימן שהחופש סיים את תפקידו ומכאן ואילך הוא נעשה מיותר. 18/08/2010
תשעה באב ממלכתי
כיצד היה ראוי להיות צום תשעה באב במדינת ישראל המתחדשת מבחינה ממלכתית? 22/07/2010
להתקרב אל הקודש
מסירות נפשו של הרב אליהו זצ"ל למען הפצת תורה בישראל, וריבוי קדושה במחנה ישראל. ציפייתו הכנה לגאולתן של ישראל, ולהופעתה של שכינה בתוכינו. 14/07/2010
שבת התחברות
ההתיישבות ביש"ע חייבת להמשיך להרים את דגל ההתחברות לערי ישראל ולהיות מובילה ברוח האמונית כפי שהיא מובילה בעשייה החלוצית. 18/03/2010
צו השעה – אחדות הרבנים
תקוותי שמתוך המשבר שיצר השר ברק תתגלה אחדות רבני ישראל למען חירותם, והבהרת עצמאותם של ישיבות ההסדר כשותפות במדינת ישראל מתוך מוטיבציה גדולה ואהבה גדולה. 18/12/2009
תפסיקו לרדוף את פייגלין
על נתניהו ללכד את השורות ולהפסיק לרדוף את פייגלין 09/12/2008
מלחמת תרבות
הזדמנות להסית נגד מחנה שלם מהעם, זו מטרתם העיקרית. 29/10/2008
פגיעה במרכז הרב – פגיעה בלב האומה
להרים את הדגל של אחדות עם ישראל כולו. 13/03/2008
לשלמות התורה
שני העמודים הגדולים האלו יחד הציבו שלמותה של תורה. 12/11/2007
פכים קטנים, על מו"ר הגר"א שפירא
לקט סיפורים שנכתבו או נאמרו על הרב שפירא זצ"ל 22/10/2007
אש של תורה - על הרב שפירא זצ"ל
חיוניות עצומה של אהבת תורה ושמחתה שהקרינה בכל עת. 08/10/2007
חג הסוכות - מצוות החג
חג הסוכות, שבו היו ישראל עולים לבית המקדש. 23/09/2007
פסח - הלכות ומשמעויות
קיצור הלכות חג הפסח 04/04/2007
זה הזמן לתפילה
השתדלות ותפילה אינם חייבים לבוא בשעה של מיצר ולחץ. 18/10/2006
דרושה התחברות עממית
מוקדם עוד לנתח את תוצאות הבחירות. מה שכן ברור כי התוצאה של הגושים נוטה בבירור לטובת השמאל ו"קדימה". 03/04/2006
לכו להצביע
עוד פחות מ-24 שעות לפתיחת הקלפיות. ולקראת הגיוס הכללי המחויב של המחנה הלאומי והמסורתי להצלחה בבחירות, מעיקה תופעה אחת שיש לשים אליה לב והיא ריבוי האנשים המתלבטים אם בכלל לצאת מהבית ולהצביע. 27/03/2006
היכן הרוח הלוחמת?
הנה הגיע הרגע לו חיכינו, קיווינו וייחלנו. חודשים רבים לחמנו למען קיום "משאל עם". ביקשנו ודרשנו שיתקיים "משאל עם" ערב עקירת יישובי גוש קטיף. 11/12/2005
אשרינו, וזוהי אחריותנו
בתגובה לפולמוס שהתעורר כאן במדור דעות בין מאמרו מחד של מר ישראל זעירא האומר כי אנו אחראים למצב שהוביל להתנתקות, לבין ידידי אריאל בן דוד האומר: "אשרינו מה טוב חלקנו". 18/09/2005