נפתלי קנדלר

חציית קו אדום
עלינו לזכור שפגיעה בראשי ישיבות ובזילותה של שאלת רב פשוטה ותמימה עשויה להיות אומללה לדורי דורות. 12/02/2015