הרב ד"ר אברהם ליפשיץ

רק רבונו של עולם

רק רבונו של עולם

כשחוזרים ארצה, הסכנה הגדולה היא , שהעשייה , העצמאות, שכרון הכוח "כוחי ועצם ידי עשה לי את החיל הזה"! ישכיח את ה', חלילה. 07/08/2015
הכרת תודה

הכרת תודה

מי שיודע לומר תודה, ויש בו מידת הכרת הטוב, מי שיודע להודות, הוא מי שזוכה לשכינה, לאיכות אלוקית, ולחיים של רגישות וצמיחה. 16/07/2015
פשר ברכתו של בלעם

פשר ברכתו של בלעם

מה ראה בלעם שהביא אותו לברך? מה העומק של "ישראל שכן לשבטיו" שמתוך כך "ותהי עליו רוח אלוקים"? 03/07/2015
איגרת בעקבות פטירת הרב ליכטנשטיין

איגרת בעקבות פטירת הרב ליכטנשטיין

ראש החמ"ד, הרב ד"ר אברהם ליפשיץ, שיגר היום מכתב למורים לקראת ציון השבעה לפטירתו של הרב ליכטנשטיין זצ"ל. 27/04/2015