הרב פרופ' יהודה ברנדס

על הצדיקים ועל החסידים

איך יתכן שאדם שלמד תורה הרבה ועשה מצוות הרבה, נופל כך? זה טבע האדם, אלו הם החיים, מורכבים ומסובכים. 06/07/2015

כזה ראה וקדש

​דברים לזכרו של הרב אהרון ליכטנשטיין זצ"ל 20/04/2015

הקמפיין החיובי

בבחירות הבאות נדרוש מן המועמדים לשון נקיה, ביקורת בעין טובה, קמפיין חיובי – גם כלפי היריבים החריפים ביותר 29/03/2015

ימי התום

כיצד ממשיכים לחנך לאזרחות טובה ולמעורבות פוליטית למראה פרצופה של המערכת הפוליטית במהלך תקופת הבחירות? 16/03/2015