הרב ד"ר יהודה ברנדס

כזה ראה וקדש

​דברים לזכרו של הרב אהרון ליכטנשטיין זצ"ל 20/04/2015

הקמפיין החיובי

בבחירות הבאות נדרוש מן המועמדים לשון נקיה, ביקורת בעין טובה, קמפיין חיובי – גם כלפי היריבים החריפים ביותר 29/03/2015

ימי התום

כיצד ממשיכים לחנך לאזרחות טובה ולמעורבות פוליטית למראה פרצופה של המערכת הפוליטית במהלך תקופת הבחירות? 16/03/2015