עו"ד אלעד קפלן

לא לקבורת שדה
מצוקת הקרקעות רק תלך ותגדל, והן עלולות להיות בלתי נתפסות ובלתי הפיכות. 07/05/2015