הרב משה צוריאל

לא להסיק מסקנות

מי שעשה את המעשה או שהוא מטורף-גמור וצריך אשפוז לכל חייו, או שהוא באמת סוכן של בני דודנו הערבים. 02/08/2015

מקובלים שהם מזוייפים

השמועות מתפשטות כאש ביער סבוך. חילול השם הוא נורא, ואמונת העם בלימודי קבלה דועכת ומתמעטת. לכן עלינו לעשות סדר בדברים. 07/07/2015

ולא תחנם

אחרי שאנו קוראים דברי הרב הרצוג זצ"ל, והם הרי גלויים לפני כל קורא יש לתמוה על אותם הרבנים המתירים מכירת בתים לערבים. 09/12/2010

הצלת החיים או כבוד המתים, מה עדיף?

האם ראוי למנוע הקמת חדר מיון לבית חולים במקום הטוב ביותר לחולים בגלל האיסור של בזיון המת? 25/03/2010

ורחמי רשעים אכזרי

שחרור מחבלים תמורת שליט אינו מעשה רחמני אלא אכזרי 02/10/2009

יציאה לאומן, מעשה ראוי או לא?

בירור ההלכה לגבי הנסיעה לאומן בראש השנה. 23/08/2009

להשתכר על ידי יין בפורים, זו מצוה או עבירה?

יש לערוך חשבון של ריווח והפסד, במיוחד בחילול השם. 01/03/2009

זכור ושמור, מה ההבדל ביניהם?

מה ההבדל בין "זכור" ל"שמור" -- מה זה בא ללמדנו? 07/02/2009

מפלגה שנולדה בחטא

עין בעין רואים שמי שמזלזל בארץ ישראל אין לו ברכה. 04/02/2009

גאולת ישראל גם בלי זכויות

עלינו להתמלא בבטחון שה' יגן עלינו ויושיענו. 31/01/2009

באיזו זכות יצאנו ממצרים

מה היתה זכותם אז, ומה ההשלכות לגבי הדור שלנו? 24/01/2009

אחדות לאומית

חסרה לנו את האחדות הלאומית כמו שחש משה רבינו. 10/01/2009

סוד הכוס חמישית בליל סדר

כוס חמישית בליל סדר פסח, מפני מה מוזגים? 10/01/2009

קבר רחל ותועלתו לכפר עונותינו

רחל מסמלת את השלמה בין עולם תורה לבין עולם המעשה. 03/01/2009

סיבת צרותינו, שנאת חינם

ללמוד ממעשה יוסף ואחיו, מה גרמה להם השנאה? 24/12/2008

גלות תחת שלטון המתייוונים

בחנוכה חוגגים ניצחוננו לא רק נגד היוונים הנוכרים. 20/12/2008

סיבת צרותינו, שנאת חינם - המשך

ללמוד ממעשה יוסף ואחיו, מה גרמה להם השנאה? 15/12/2008

בחירה חופשית מול גזירת ה'

אל לנו ליפול בייאוש ותסכול על הנראה לנו ככישלונות. 13/12/2008

גלות תחת שלטון המתייוונים - המשך

בחנוכה חוגגים ניצחוננו לא רק נגד היוונים הנוכרים. 01/12/2008

גירושין, מתי כן ומתי לא

בדורנו התרבו מקרי הגירושין מאוד. האם טעינו בדרך? 30/11/2008

בחירה חופשית מול גזירת ה'

אל לנו ליפול בייאוש ותסכול על הנראה לנו ככישלונות. 20/11/2008

איזהו חכם? הרואה את הנולד - המשך

האם שמעון ולוי עשו כטוב וכראוי או מעשה מכוער? 20/11/2008

כיצד בוחרים בן זוג ובת זוג?

להתבונן בטיב מידות הטובות של האדם שמציעים לזיווג. 15/11/2008

רבקה אשת חיל - המשך

רבקה אמנו נמנעה מלצער את בעלה הנשגב, יצחק. 13/11/2008

רבקה אשת חיל

רבקה אמנו נמנעה מלצער את בעלה הנשגב, יצחק. 13/11/2008

איזהו חכם? הרואה את הנולד

האם שמעון ולוי עשו כטוב וכראוי או מעשה מכוער? 10/11/2008

אברהם אבינו ותפילתו עבור אנשי סדום

ודאי כי אברהם לא התפלל עבור הרשעים שימשיכו לחיות. 08/11/2008

לאומיות בלי תורה

להקים מפעל קדוש יותר, לאומיות על יסודות התורה. 27/10/2008

כיצד בוחרים בן זוג ובת זוג? - המשך

להתבונן בטיב מידות הטובות של האדם שמציעים לזיווג. 20/10/2008

אברהם אבינו ותפילתו עבור אנשי סדום - המשך

ודאי כי אברהם לא התפלל עבור הרשעים שימשיכו לחיות. 20/10/2008

נצח ישראל

בעיות נועדו לבחון את אמונתנו, במי שהבטיח את ההבטחה 20/10/2008

נצח ישראל - המשך

בעיות נועדו לבחון את אמונתנו, במי שהבטיח את ההבטחה 18/10/2008

לאומיות בלי תורה (חלק ב')

להקים מפעל קדוש יותר, לאומיות על יסודות התורה. (חלק ב') 02/10/2008

סוכות, ופרים המתמעטים והולכים - המשך

הכוחות השליליים שבתרבויות הנוכריות חייבים להצטמצם. 01/10/2008

סוכות, ופרים המתמעטים והולכים

הכוחות השליליים שבתרבויות הנוכריות חייבים להצטמצם. 01/10/2008

תורת ארץ ישראל

אין תורה כתורת ארץ ישראל, ולא חכמה כחכמת ארץ ישראל 01/10/2008

לבקש בתפילת ראש השנה על מלכות ישראל

לא להתרכז רק בפרטיותנו, אלא לבקש על כלל ישראל. 29/09/2008

להתחזק בלימוד התורה

לימוד תורה כראוי הוא תנאי לקיום מצוות תשובה. 21/09/2008

לבקש בתפילת ראש השנה על מלכות ישראל - המשך

לא להתרכז רק בפרטיותנו, אלא לבקש על כלל ישראל. 20/09/2008

הכרת טובה שזכינו לארץ ישראל

נתחזק בהודיה על ארץ חמדה, טובה ורחבה שה' נתן לנו. 03/09/2008

יהונתן פולארד והכרת טובה

אדם שכופה בטובת חברו, צפוי לכפור בטובתו של הקב"ה. 03/09/2008

כפוי טובה, אין לצרפו לישראל - המשך

אדם שכופה בטובת חברו, צפוי לכפור בטובתו של הקב"ה. 26/08/2008

ירושלים או אומן? איפה להתפלל בראש השנה?

יציאה לחו"ל מנוגדת וסותרת למה שכתוב בגמרא שלנו. 19/08/2008

עם הנבחר

אנחנו העם היחיד בעולם ששמע את קול ה' מדבר אלינו. 12/08/2008

האם מותר להשתמש באסטרולוגיה?

רבים בדורנו פונים ל"יודעי דבר" כדי לברר מה יהיה. 10/08/2008