הרב משה צוריאל

מלחמת אש
27/11/2016
לא להסיק מסקנות
מי שעשה את המעשה או שהוא מטורף-גמור וצריך אשפוז לכל חייו, או שהוא באמת סוכן של בני דודנו הערבים. 02/08/2015
מקובלים שהם מזוייפים
השמועות מתפשטות כאש ביער סבוך. חילול השם הוא נורא, ואמונת העם בלימודי קבלה דועכת ומתמעטת. לכן עלינו לעשות סדר בדברים. 07/07/2015
ולא תחנם
אחרי שאנו קוראים דברי הרב הרצוג זצ"ל, והם הרי גלויים לפני כל קורא יש לתמוה על אותם הרבנים המתירים מכירת בתים לערבים. 09/12/2010
הצלת החיים או כבוד המתים, מה עדיף?
האם ראוי למנוע הקמת חדר מיון לבית חולים במקום הטוב ביותר לחולים בגלל האיסור של בזיון המת? 25/03/2010
ורחמי רשעים אכזרי
שחרור מחבלים תמורת שליט אינו מעשה רחמני אלא אכזרי 02/10/2009
יציאה לאומן, מעשה ראוי או לא?
בירור ההלכה לגבי הנסיעה לאומן בראש השנה. 23/08/2009
להשתכר על ידי יין בפורים, זו מצוה או עבירה?
יש לערוך חשבון של ריווח והפסד, במיוחד בחילול השם. 01/03/2009
זכור ושמור, מה ההבדל ביניהם?
מה ההבדל בין "זכור" ל"שמור" -- מה זה בא ללמדנו? 07/02/2009
מפלגה שנולדה בחטא
עין בעין רואים שמי שמזלזל בארץ ישראל אין לו ברכה. 04/02/2009
גאולת ישראל גם בלי זכויות
עלינו להתמלא בבטחון שה' יגן עלינו ויושיענו. 31/01/2009
באיזו זכות יצאנו ממצרים
מה היתה זכותם אז, ומה ההשלכות לגבי הדור שלנו? 24/01/2009
אחדות לאומית
חסרה לנו את האחדות הלאומית כמו שחש משה רבינו. 10/01/2009
סוד הכוס חמישית בליל סדר
כוס חמישית בליל סדר פסח, מפני מה מוזגים? 10/01/2009
קבר רחל ותועלתו לכפר עונותינו
רחל מסמלת את השלמה בין עולם תורה לבין עולם המעשה. 03/01/2009
סיבת צרותינו, שנאת חינם
ללמוד ממעשה יוסף ואחיו, מה גרמה להם השנאה? 24/12/2008
גלות תחת שלטון המתייוונים
בחנוכה חוגגים ניצחוננו לא רק נגד היוונים הנוכרים. 20/12/2008
סיבת צרותינו, שנאת חינם - המשך
ללמוד ממעשה יוסף ואחיו, מה גרמה להם השנאה? 15/12/2008
בחירה חופשית מול גזירת ה'
אל לנו ליפול בייאוש ותסכול על הנראה לנו ככישלונות. 13/12/2008
גלות תחת שלטון המתייוונים - המשך
בחנוכה חוגגים ניצחוננו לא רק נגד היוונים הנוכרים. 01/12/2008
גירושין, מתי כן ומתי לא
בדורנו התרבו מקרי הגירושין מאוד. האם טעינו בדרך? 30/11/2008
בחירה חופשית מול גזירת ה'
אל לנו ליפול בייאוש ותסכול על הנראה לנו ככישלונות. 20/11/2008
איזהו חכם? הרואה את הנולד - המשך
האם שמעון ולוי עשו כטוב וכראוי או מעשה מכוער? 20/11/2008
כיצד בוחרים בן זוג ובת זוג?
להתבונן בטיב מידות הטובות של האדם שמציעים לזיווג. 15/11/2008
רבקה אשת חיל - המשך
רבקה אמנו נמנעה מלצער את בעלה הנשגב, יצחק. 13/11/2008
רבקה אשת חיל
רבקה אמנו נמנעה מלצער את בעלה הנשגב, יצחק. 13/11/2008
איזהו חכם? הרואה את הנולד
האם שמעון ולוי עשו כטוב וכראוי או מעשה מכוער? 10/11/2008
אברהם אבינו ותפילתו עבור אנשי סדום
ודאי כי אברהם לא התפלל עבור הרשעים שימשיכו לחיות. 08/11/2008
לאומיות בלי תורה
להקים מפעל קדוש יותר, לאומיות על יסודות התורה. 27/10/2008
כיצד בוחרים בן זוג ובת זוג? - המשך
להתבונן בטיב מידות הטובות של האדם שמציעים לזיווג. 20/10/2008
אברהם אבינו ותפילתו עבור אנשי סדום - המשך
ודאי כי אברהם לא התפלל עבור הרשעים שימשיכו לחיות. 20/10/2008
נצח ישראל
בעיות נועדו לבחון את אמונתנו, במי שהבטיח את ההבטחה 20/10/2008
נצח ישראל - המשך
בעיות נועדו לבחון את אמונתנו, במי שהבטיח את ההבטחה 18/10/2008
לאומיות בלי תורה (חלק ב')
להקים מפעל קדוש יותר, לאומיות על יסודות התורה. (חלק ב') 02/10/2008
סוכות, ופרים המתמעטים והולכים - המשך
הכוחות השליליים שבתרבויות הנוכריות חייבים להצטמצם. 01/10/2008
סוכות, ופרים המתמעטים והולכים
הכוחות השליליים שבתרבויות הנוכריות חייבים להצטמצם. 01/10/2008
תורת ארץ ישראל
אין תורה כתורת ארץ ישראל, ולא חכמה כחכמת ארץ ישראל 01/10/2008
לבקש בתפילת ראש השנה על מלכות ישראל
לא להתרכז רק בפרטיותנו, אלא לבקש על כלל ישראל. 29/09/2008
להתחזק בלימוד התורה
לימוד תורה כראוי הוא תנאי לקיום מצוות תשובה. 21/09/2008
לבקש בתפילת ראש השנה על מלכות ישראל - המשך
לא להתרכז רק בפרטיותנו, אלא לבקש על כלל ישראל. 20/09/2008
הכרת טובה שזכינו לארץ ישראל
נתחזק בהודיה על ארץ חמדה, טובה ורחבה שה' נתן לנו. 03/09/2008
יהונתן פולארד והכרת טובה
אדם שכופה בטובת חברו, צפוי לכפור בטובתו של הקב"ה. 03/09/2008
כפוי טובה, אין לצרפו לישראל - המשך
אדם שכופה בטובת חברו, צפוי לכפור בטובתו של הקב"ה. 26/08/2008
ירושלים או אומן? איפה להתפלל בראש השנה?
יציאה לחו"ל מנוגדת וסותרת למה שכתוב בגמרא שלנו. 19/08/2008