הרב משה צוריאל

רצוננו להקים מחדש בית המקדש - המשך

העיקר הוא לעורר את ליבותינו לדרוש את בניין ציון. 25/07/2008

אהבה מוגזמת לממון - המשך

מי שנתברך בעושר נכסים, הוא אחראי לחלק את הכסף. 15/07/2008

קנאות המשובחת וביקורת עליה

חז"ל הניחו לנו עקרונות יסוד איך בוחרים מנהיג ישראל 14/07/2008

אהבה מוגזמת לממון

מי שנתברך בעושר נכסים, הוא אחראי לחלק את הכסף. 14/07/2008

אלפים יוצאים לחו"ל כדי לטייל - המשך

שמא חלק מאשמת הבגידה בארץ מולדתנו יש להטיל עלינו? 13/07/2008

האם יש לפחד מהקללות? - המשך

אדם שקללו אותו האם הוא צריך לחשוש ולפחד מהקללות? 28/06/2008

קנאות המשובחת וביקורת עליה - המשך

חז"ל הניחו לנו עקרונות יסוד איך בוחרים מנהיג ישראל 28/06/2008

על הגולן, סיני ועבר הירדן

להתחזק שסיני, הגולן ועבר הירדן הם חלק מירושתנו. 28/06/2008

האם יש לפחד מהקללות?

אדם שקללו אותו האם הוא צריך לחשוש ולפחד מהקללות? 26/06/2008

הצבועים, אין בעולם רע מהם

צביעות היא בעיה גדולה, אבל בדת היא בעיה סבוכה וקשה 23/06/2008

על הגולן, סיני ועבר הירדן - המשך

להתחזק שסיני, הגולן ועבר הירדן הם חלק מירושתנו. 21/06/2008

"ויבא עד חברון"

האם הצדיקים שומעים תפילות הנאמרות ליד קבריהם? 10/06/2008

הצבועים, אין בעולם רע מהם - המשך

צביעות היא בעיה גדולה, אבל בדת היא בעיה סבוכה וקשה 10/06/2008

בימי ספירת העומר, להרבות בלימוד מוסר

להכין את התשתית והיסוד כדי שהתורה תיקלט יפה בליבנו 29/05/2008

בימי ספירת העומר, להרבות בלימוד מוסר - המשך

להכין את התשתית והיסוד כדי שהתורה תיקלט יפה בליבנו 18/05/2008

יום ירושלים, ואמירת הלל - המשך

ראוי לומר הלל או שירה אחרת ביום שחרור ירושלים. 15/05/2008

רבי שמעון בר יוחאי, ללכת בעקבותיו

לחנך את עצמנו שכל מצוה ומצוה שיקיים תהיה בכוונה. 15/05/2008

הרעיון הנשגב של שנת השמיטה

לימודים רבים יש לנו ממצוות השביעית, נביא חלק מהם. 11/05/2008

רבי שמעון בר יוחאי, ללכת בעקבותיו - המשך

לחנך את עצמנו שכל מצוה ומצוה שיקיים תהיה בכוונה. 09/05/2008

יום ירושלים, ואמירת הלל

ראוי לומר הלל או שירה אחרת ביום שחרור ירושלים. 05/05/2008

יום הזיכרון לחללי צה"ל ונפגעי הטרור

השאלה היא איזה טעם הגיוני יש בשמירת יום זיכרון זה? 03/05/2008

הרעיון הנשגב של שנת השמיטה - המשך

לימודים רבים יש לנו ממצוות השביעית, נביא חלק מהם. 30/04/2008

ספירת העומר, על מה מתאבלים?

ודאי יש קשר בין מיתת תלמידי רבי עקיבא לקבלת התורה. 28/04/2008

יום הזיכרון לחללי צה"ל ונפגעי הטרור - המשך

השאלה היא איזה טעם הגיוני יש בשמירת יום זיכרון זה? 20/04/2008

ספירת העומר, על מה מתאבלים? - המשך

ודאי יש קשר בין מיתת תלמידי רבי עקיבא לקבלת התורה. 10/04/2008

פסח, חג האמונה

גלינו למצרים, כדי שנתחנך ונחנך באמונה תמה בה'. 09/04/2008

אמונה ושמחה בעת קריעת ים סוף

מעלת יום ראשון של חג פסח לבין מעלת יום אחרון שבו. 09/04/2008

"מצעד החיים" ביום השואה

לא יכולה להיות מצוה, אם היא נובעת מתוך דבר עבירה. 07/04/2008

אמונה ושמחה בעת קריעת ים סוף - המשך

מעלת יום ראשון של חג פסח לבין מעלת יום אחרון שבו. 07/04/2008

פסח, חג האמונה - המשך

גלינו למצרים, כדי שנתחנך ונחנך באמונה תמה בה'. 31/03/2008

"מצעד החיים" ביום השואה - המשך

לא יכולה להיות מצוה, אם היא נובעת מתוך דבר עבירה. 31/03/2008

האם האישה היא שווה-ערך לאיש?

פתרון הדבר הוא שיש תפקיד שונה לכל מין ומין. 30/03/2008

"ומרדכי לא יכרע ולא ישתחוה"

צריך עיון מפני מה מרדכי חירף נפשו להפר צו של המלך. 23/03/2008

להשתכר על ידי יין בפורים, זו מצוה או עבירה? - המשך

יש לערוך חשבון של ריווח והפסד, במיוחד בחילול השם. 22/03/2008

האם האישה היא שווה-ערך לאיש? - המשך

פתרון הדבר הוא שיש תפקיד שונה לכל מין ומין. 20/03/2008

ביטחון בה' בעת צרה

מה שהקב"ה עושה בענייננו הוא הכל הכנות לקראת הגאולה 16/03/2008

"ומרדכי לא יכרע ולא ישתחוה" - המשך

צריך עיון מפני מה מרדכי חירף נפשו להפר צו של המלך. 14/03/2008

ביטחון בה' בעת צרה - המשך

מה שהקב"ה עושה בענייננו הוא הכל הכנות לקראת הגאולה 09/03/2008

תמחה את זכר עמלק

עמלק - כל מי שקם להכחיד את עם ישראל ללא סיבה מובנת 08/03/2008

געגועים להקמת בית המקדש

פרשת שקלים - לעורר את הכיסופין והגעגועים. 02/03/2008

תמחה את זכר עמלק - המשך

עמלק - כל מי שקם להכחיד את עם ישראל ללא סיבה מובנת 27/02/2008

מסירות נפש עבור כיבוש ארץ ישראל

פשוט הדבר שההולך ליישב את א"י גם במקומות המסוכנים 22/02/2008

שבת בארץ ישראל, ושבת בחו"ל

שעון שמים מסודר, אך ורק לפי שעון ארץ ישראל. 18/02/2008

להתרחק מפולחן האישיות

יש התולים כל יהדותם וקשרם לתורה באיזה דמות נשגבה. 17/02/2008

"ושכנתי בתוך בני ישראל, והייתי להם לאלוקים"

כל האומות הכירו כי ה' נמצא ושוכן בין בני ישראל. 10/02/2008

להתרחק מפולחן האישיות - המשך

יש התולים כל יהדותם וקשרם לתורה באיזה דמות נשגבה. 10/02/2008

אהבת ה' וישראל זה לזה

עלינו לעיין באהבה זו שה' אוהב את עמו, ומה טיבה? 03/02/2008

"ושכנתי בתוך בני ישראל, והייתי להם לאלוקים" - המשך

כל האומות הכירו כי ה' נמצא ושוכן בין בני ישראל. 28/01/2008

"נעשה ונשמע", טעמי המצוות

גם בליבו יתלהב ויתרגש כאשר מבין בהגיון את הטעמים. 27/01/2008

אהבת ה' וישראל זה לזה - המשך

עלינו לעיין באהבה זו שה' אוהב את עמו, ומה טיבה? 24/01/2008

"נעשה ונשמע", טעמי המצוות - המשך

גם בליבו יתלהב ויתרגש כאשר מבין בהגיון את הטעמים. 17/01/2008

כיבוד הורים, שבת, ומצוות הביטחון בה'

ה' הקדים לצוותן עוד בטרם המעמד הנשגב של הר סיני. 16/01/2008

"וברותי מכם המורדים והפושעים"

בלי קשר לארץ ישראל, אין לנו חלק בתורת ה'. 13/01/2008

מצוות תפילין וקניין ארץ ישראל

יש תוכן פנימי הגותי הדוק בין שני המושגים. 06/01/2008

על המתייאשים מן הגאולה

על האדם להבין כי אין אנו יודעים תוכניותיו של הקב"ה 30/12/2007

מצוות תפילין וקניין ארץ ישראל - המשך

יש תוכן פנימי הגותי הדוק בין שני המושגים. 26/12/2007