הרב משה צוריאל (עמוד 2)

רצוננו להקים מחדש בית המקדש - המשך
העיקר הוא לעורר את ליבותינו לדרוש את בניין ציון. 25/07/2008
אהבה מוגזמת לממון - המשך
מי שנתברך בעושר נכסים, הוא אחראי לחלק את הכסף. 15/07/2008
קנאות המשובחת וביקורת עליה
חז"ל הניחו לנו עקרונות יסוד איך בוחרים מנהיג ישראל 14/07/2008
אהבה מוגזמת לממון
מי שנתברך בעושר נכסים, הוא אחראי לחלק את הכסף. 14/07/2008
אלפים יוצאים לחו"ל כדי לטייל - המשך
שמא חלק מאשמת הבגידה בארץ מולדתנו יש להטיל עלינו? 13/07/2008
האם יש לפחד מהקללות? - המשך
אדם שקללו אותו האם הוא צריך לחשוש ולפחד מהקללות? 28/06/2008
קנאות המשובחת וביקורת עליה - המשך
חז"ל הניחו לנו עקרונות יסוד איך בוחרים מנהיג ישראל 28/06/2008
על הגולן, סיני ועבר הירדן
להתחזק שסיני, הגולן ועבר הירדן הם חלק מירושתנו. 28/06/2008
האם יש לפחד מהקללות?
אדם שקללו אותו האם הוא צריך לחשוש ולפחד מהקללות? 26/06/2008
הצבועים, אין בעולם רע מהם
צביעות היא בעיה גדולה, אבל בדת היא בעיה סבוכה וקשה 23/06/2008
על הגולן, סיני ועבר הירדן - המשך
להתחזק שסיני, הגולן ועבר הירדן הם חלק מירושתנו. 21/06/2008
"ויבא עד חברון"
האם הצדיקים שומעים תפילות הנאמרות ליד קבריהם? 10/06/2008
הצבועים, אין בעולם רע מהם - המשך
צביעות היא בעיה גדולה, אבל בדת היא בעיה סבוכה וקשה 10/06/2008
בימי ספירת העומר, להרבות בלימוד מוסר
להכין את התשתית והיסוד כדי שהתורה תיקלט יפה בליבנו 29/05/2008
בימי ספירת העומר, להרבות בלימוד מוסר - המשך
להכין את התשתית והיסוד כדי שהתורה תיקלט יפה בליבנו 18/05/2008
יום ירושלים, ואמירת הלל - המשך
ראוי לומר הלל או שירה אחרת ביום שחרור ירושלים. 15/05/2008
רבי שמעון בר יוחאי, ללכת בעקבותיו
לחנך את עצמנו שכל מצוה ומצוה שיקיים תהיה בכוונה. 15/05/2008
הרעיון הנשגב של שנת השמיטה
לימודים רבים יש לנו ממצוות השביעית, נביא חלק מהם. 11/05/2008
רבי שמעון בר יוחאי, ללכת בעקבותיו - המשך
לחנך את עצמנו שכל מצוה ומצוה שיקיים תהיה בכוונה. 09/05/2008
יום ירושלים, ואמירת הלל
ראוי לומר הלל או שירה אחרת ביום שחרור ירושלים. 05/05/2008
יום הזיכרון לחללי צה"ל ונפגעי הטרור
השאלה היא איזה טעם הגיוני יש בשמירת יום זיכרון זה? 03/05/2008
הרעיון הנשגב של שנת השמיטה - המשך
לימודים רבים יש לנו ממצוות השביעית, נביא חלק מהם. 30/04/2008
ספירת העומר, על מה מתאבלים?
ודאי יש קשר בין מיתת תלמידי רבי עקיבא לקבלת התורה. 28/04/2008
יום הזיכרון לחללי צה"ל ונפגעי הטרור - המשך
השאלה היא איזה טעם הגיוני יש בשמירת יום זיכרון זה? 20/04/2008
ספירת העומר, על מה מתאבלים? - המשך
ודאי יש קשר בין מיתת תלמידי רבי עקיבא לקבלת התורה. 10/04/2008
פסח, חג האמונה
גלינו למצרים, כדי שנתחנך ונחנך באמונה תמה בה'. 09/04/2008
אמונה ושמחה בעת קריעת ים סוף
מעלת יום ראשון של חג פסח לבין מעלת יום אחרון שבו. 09/04/2008
"מצעד החיים" ביום השואה
לא יכולה להיות מצוה, אם היא נובעת מתוך דבר עבירה. 07/04/2008
אמונה ושמחה בעת קריעת ים סוף - המשך
מעלת יום ראשון של חג פסח לבין מעלת יום אחרון שבו. 07/04/2008
פסח, חג האמונה - המשך
גלינו למצרים, כדי שנתחנך ונחנך באמונה תמה בה'. 31/03/2008
"מצעד החיים" ביום השואה - המשך
לא יכולה להיות מצוה, אם היא נובעת מתוך דבר עבירה. 31/03/2008
האם האישה היא שווה-ערך לאיש?
פתרון הדבר הוא שיש תפקיד שונה לכל מין ומין. 30/03/2008
"ומרדכי לא יכרע ולא ישתחוה"
צריך עיון מפני מה מרדכי חירף נפשו להפר צו של המלך. 23/03/2008
להשתכר על ידי יין בפורים, זו מצוה או עבירה? - המשך
יש לערוך חשבון של ריווח והפסד, במיוחד בחילול השם. 22/03/2008
האם האישה היא שווה-ערך לאיש? - המשך
פתרון הדבר הוא שיש תפקיד שונה לכל מין ומין. 20/03/2008
ביטחון בה' בעת צרה
מה שהקב"ה עושה בענייננו הוא הכל הכנות לקראת הגאולה 16/03/2008
"ומרדכי לא יכרע ולא ישתחוה" - המשך
צריך עיון מפני מה מרדכי חירף נפשו להפר צו של המלך. 14/03/2008
ביטחון בה' בעת צרה - המשך
מה שהקב"ה עושה בענייננו הוא הכל הכנות לקראת הגאולה 09/03/2008
תמחה את זכר עמלק
עמלק - כל מי שקם להכחיד את עם ישראל ללא סיבה מובנת 08/03/2008
געגועים להקמת בית המקדש
פרשת שקלים - לעורר את הכיסופין והגעגועים. 02/03/2008
תמחה את זכר עמלק - המשך
עמלק - כל מי שקם להכחיד את עם ישראל ללא סיבה מובנת 27/02/2008
מסירות נפש עבור כיבוש ארץ ישראל
פשוט הדבר שההולך ליישב את א"י גם במקומות המסוכנים 22/02/2008
שבת בארץ ישראל, ושבת בחו"ל
שעון שמים מסודר, אך ורק לפי שעון ארץ ישראל. 18/02/2008
להתרחק מפולחן האישיות
יש התולים כל יהדותם וקשרם לתורה באיזה דמות נשגבה. 17/02/2008
"ושכנתי בתוך בני ישראל, והייתי להם לאלוקים"
כל האומות הכירו כי ה' נמצא ושוכן בין בני ישראל. 10/02/2008
להתרחק מפולחן האישיות - המשך
יש התולים כל יהדותם וקשרם לתורה באיזה דמות נשגבה. 10/02/2008
אהבת ה' וישראל זה לזה
עלינו לעיין באהבה זו שה' אוהב את עמו, ומה טיבה? 03/02/2008
"ושכנתי בתוך בני ישראל, והייתי להם לאלוקים" - המשך
כל האומות הכירו כי ה' נמצא ושוכן בין בני ישראל. 28/01/2008
"נעשה ונשמע", טעמי המצוות
גם בליבו יתלהב ויתרגש כאשר מבין בהגיון את הטעמים. 27/01/2008
אהבת ה' וישראל זה לזה - המשך
עלינו לעיין באהבה זו שה' אוהב את עמו, ומה טיבה? 24/01/2008
"נעשה ונשמע", טעמי המצוות - המשך
גם בליבו יתלהב ויתרגש כאשר מבין בהגיון את הטעמים. 17/01/2008
כיבוד הורים, שבת, ומצוות הביטחון בה'
ה' הקדים לצוותן עוד בטרם המעמד הנשגב של הר סיני. 16/01/2008
"וברותי מכם המורדים והפושעים"
בלי קשר לארץ ישראל, אין לנו חלק בתורת ה'. 13/01/2008
מצוות תפילין וקניין ארץ ישראל
יש תוכן פנימי הגותי הדוק בין שני המושגים. 06/01/2008
על המתייאשים מן הגאולה
על האדם להבין כי אין אנו יודעים תוכניותיו של הקב"ה 30/12/2007
מצוות תפילין וקניין ארץ ישראל - המשך
יש תוכן פנימי הגותי הדוק בין שני המושגים. 26/12/2007