ישראל מלמד

המהפכה של הציונות הדתית

המהפכה של הציונות הדתית

העובדה שהציונות הדתית זכתה להיות זאת שמעוררת את עניין הר הבית והמקדש היא זכות שאין שנייה לה 19/03/2018