הרב יעקב יקיר

משפחה יהודית ומנהיגות
מנהיג מפלגת בית היהודי מתייחס למציאות וגוזר את עמדותיו על פי ערך השוויון הפוסט-מודרני, ולא על פי עולם הערכים של התורה. 27/07/2017