עו"ד ברוך בן יוסף

דרוש סדר עדיפות בארץ
היחס שלנו לארץ ישראל היה ונשאר ללא תוכנית על 13/06/2006
מדינת ישראל - הגולם שקם על יוצרו
האפשרות שגולם שאין לו דעת ותבונה יכול לקום על יוצרו, הינו אחת מנפלאות הבריאה. הרי אדם עם החכמה והיכולת האינלטגנית שהצליח ליצור גופים חזקים וחסונים על מנת לשרת אותו בוודאי לא התכוון שגוף ללא מחשבה ושכל ישתלט עליו. 19/12/2005