ד"ר יחיאל שבי

כ"ט בנובמבר - תוכנית פעולה
כששואפים להפוך את ישראל למדינת כל אזרחיה, להשיג זכויות לאומיות לערביי ישראל - חלום העוועים עשוי להתגשם. 28/11/2017
חג הקורבן - ישמעאל ולא ישראל
רוצה להבין את הסירוב המשולש, המוסלמי-ערבי-פלסטיני, לקבל את הריבונות היהודית בארץ ישראל? חזור לחג הקורבן. 15/09/2016
יום שחרור חברון המענה הצודק לנכבה היהודית של תרפ"ט
בשנת 1947 התנפלו הערבים על היהודים בפלשתינה וביקשו לכלותם. 08/06/2016
בין הקפאה להכרה
הערבים לא זנחו את תוכניתם, וכאז גם היום, הם אינם מוכנים להכיר בזכותו של עם ישראל לנחלה ככל העמים 09/12/2015
החלפת תקליט גם בשטח
על המדינה להדק את החגורה על צווארי הדרשנים והמסיתים במסגדים – בישראל ובשטחי יהודה ושומרון 18/11/2015