ד"ר יחיאל שבי

חג הקורבן - ישמעאל ולא ישראל

רוצה להבין את הסירוב המשולש, המוסלמי-ערבי-פלסטיני, לקבל את הריבונות היהודית בארץ ישראל? חזור לחג הקורבן. 15/09/2016

יום שחרור חברון המענה הצודק לנכבה היהודית של תרפ"ט

בשנת 1947 התנפלו הערבים על היהודים בפלשתינה וביקשו לכלותם. 08/06/2016

בין הקפאה להכרה

הערבים לא זנחו את תוכניתם, וכאז גם היום, הם אינם מוכנים להכיר בזכותו של עם ישראל לנחלה ככל העמים 09/12/2015

החלפת תקליט גם בשטח

על המדינה להדק את החגורה על צווארי הדרשנים והמסיתים במסגדים – בישראל ובשטחי יהודה ושומרון 18/11/2015