יהודה ליבמן

בין רקמת חיים לרקמת חיים
ממשלות ישראל מאמצות דרך של שרידות פוליטית מפותלת ומתנוונת ומנגד עם ישראל זקוק לרעננות, התחדשות ואומץ בתחום המנהיגות והדרך. 17/01/2018
מחיפה האדומה ועד דומא
הצדק והמוסר היהודי עוד ישפוט וירדוף את אותם המענים האכזריים במרתפי השב"כ, את שולחיהם ואת הנותנים גושפנקא חוקית לכך. 22/12/2015