הרב יגאל אריאל

שער השמים

אפשר היה לקחת את אליהו בכל מקום, ואף על פי כן נתבע ללכת אל הירדן. מדוע? 28/02/2016

מה קרה ליהושפט?

אחאב ויהושפט התעלמו בסופו של דבר מנבואת מיכיהו ויצאו להילחם בגלעד. אחאב לא נשמע לדברי הנבואה, כי לא הזדקק לעצת הנביא מלכתחילה והסתפק בנביאיו שאמרו לו להילחם. אבל יהושפט, שדחה את נביאי אחאב וביקש את דבר ה', מדוע לא נשמע לו? 24/02/2016

תקווה שנגוזה

יש שרואים בשם אסא רמז לרפואה. ואכן תפקידו של אסא היה לרפא את פצעי האומה ולהשיבה אל ימי הזוהר של דוד ושלמה. 15/02/2016

זהירות, מלכודת!

שמו לרחבעם פח והוא נפל בתוכו. לו השכיל להבין את מה שמתכננים לו והיה נוקט בדרך של ענווה וחכמה היתה המלוכה נשארת בידו. 10/02/2016

המחיר לקשר עם האומות

קשר עם האומות מחייב הדדיות, ועל כל מה שמקבלים מהן משלמים לבסוף תשלום חומרי ורוחני. 07/02/2016

יופיו של מקדש שלמה

בית המקדש שבנה שלמה מתואר בהרחבה על כל פארו והדרו. האם זהו רצון ה' או שמא דווקא עדיף היה להצניע לכת עם ה'?   03/02/2016

חכמת שלמה

שלמה מצטייר כמלך שבנה את מלכותו על אדני החכמה והצדק זה עומד גם ביסוד ספרי קהלת ומשלי. אבל השוואת דמותו שם לזו של פרקנו אינה קלה 28/01/2016

אבן פינה למלכות ישראל

עד כה מלכות דוד שקעה וכל יורשי העצר מתו. אך זהו רק צד אחד של המציאות, הצד הבחירי האנושי. 26/01/2016

שיבת דוד

הכתוב מתאר את שיבת דוד בהקבלה גמורה לבריחתו. הגלגל חוזר אחורנית, ובשובו מתוקנים כל קלקולי העבר. אבל יש בתיקון הזה משהו פגום. 18/01/2016

עצת ה' היא תקום

מול עצת אחיתופל, התופסת מקום מרכזי בעצות שבתנ"ך, מעמידים הנביאים את עצת ה'. מול החכמה האנושית עומדת הגזירה האלוקית. 13/01/2016

יוזמת דוד

דוד יוזם לבנות את בית המקדש דווקא בעת הזאת מתוך הבנה שהגיעה העת האמורה בתורה. כמה חידושים הוא מחדש כאן הן בעיתוי הן במיקום והן במבנה. 31/12/2015