אלוף במיל' גרשון הכהן

תום עידן ברית המיעוטים
איך ומדוע, דווקא לנוכח מגמת ההתעצמות של דוד, העז מלך עמון להשפיל את שליחי דוד שהגיעו לנחמו? מה הניע אותו להתגרות בדוד? 05/01/2016