הרב יצחק נריה

בואו חשבון

הלהט האידיאולוגי קיים אבל שכחת מקומה של תורה היא לב הבעיה 04/04/2016