הרב יוגב כהן

סיבוכים בשבט המלוכה
מה ראתה החכמה האלוקית לגלגל את נסיבות בניין מלכות בית דוד בדרכים אלו שאינן על דרך היושר והצניעות? 10/06/2016