הרב עזריאל זילבר

"הקדימו נעשה לנשמע"
ערכו של העיסוק בתורה גם אחרי ידיעת ההלכה 04/02/2018