הרב עזריאל זילבר

"הקדימו נעשה לנשמע"

"הקדימו נעשה לנשמע"

ערכו של העיסוק בתורה גם אחרי ידיעת ההלכה 04/02/2018 18:43
כוחה של תפילה

כוחה של תפילה

17/11/2017 09:23