הרב שמעון אמור

המטמון האמיתי הטמון במגילה הוא הקב"ה
עד מתי לא נראה מה שמעבר למסכה? ואולי במילים פשוטות – מתי נגלה את הסתר, כשמה של המגילה 'מגילת אסתר'? 09/03/2017