הרב יואל קטן

זכותו הגדולה ביותר של משה ארנס ז"ל
יהודי שנולד וגדל רחוק מהתורה – אך היה אוהב העם והארץ ומסורת ישראל, נקי כפיים והגון ובעל זכויות רבות. 11/01/2019
האמנם סוף לעגינות הארוכה?
פרופ' שפרבר התעלם ממאות דפי פרוטוקול ומהכרעות גדולי הדיינים והחליט שהוא יודע מה שהם לא יודעים וקבע שהאשה מותרת.  06/06/2018
על הרב יהודה אסאד זצ"ל
אחד מגדולי הונגריה הוא הרב יהודה אסאד, שיום הזיכרון ה-151 שלו חל השבוע. ביום חמישי יתקיים ערב עיון להשקת המהדורה החדשה של ספרו 22/06/2017