הרב חנן יצחקי

"לא להחמיץ!"
לזכרו של הרב יוסף דב הלוי סולובייצ'יק- 25 שנה לפטירתו, י"ח בניסן התשע"ג 02/04/2018