הרב יעקב הלוי פילבר

איש וביתו באו

ט"ו בטבת

יציאתה של דינה

י"ב בכסלו

רבקה בת בתואל

כ"ג בחשון

דרכו של אברהם

ו' בחשון

אשר נתת לי ה'

י"ג באלול

בין פנחס למשה

י"ח בתמוז

עם לבדד ישכון

ח' בתמוז

מרים אשת־חיל

ד' בתמוז

וכי נחש ממית?

ב' בתמוז

קרח שפיקח היה

כ"ד בסיון

המדינה ואנחנו 3

י"ב בסיון

ואני אברכם

ז' בסיון

נעשה ונשמע

ד' בסיון

איש על דגלו

כ"ט באייר

שבת הארץ

י"ט באייר

ל"ג בעומר חג האחווה

מהי אהבת ישראל? "אהבת ישראל" היא מצוה מפורשת בתורה ככתוב: "ואהבת לרעך כמוך". י"ז באייר

אלה מועדי ה'

י"ג באייר

קידוש השם

י"ב באייר