הרב יעקב הלוי פילבר

קריעת ים סוף

י"ט בניסן

חרות של אמת

ט"ז בניסן

פסח חג המשפחה

י' בניסן

עד דלא ידע

י"ב באדר

ונתתי אותה לכם מורשה

בחלקים בחברה הישראלית קיים ניכור לארץ עד שחלק מהם רואים בה שטחי נדל"ן שעניינה להחזיק בקרקע כדי לקיים בה חברה דמוקרטית-חילונית. כ' בטבת

איש וביתו באו

ט"ו בטבת

יציאתה של דינה

י"ב בכסלו

רבקה בת בתואל

כ"ג בחשון

דרכו של אברהם

ו' בחשון

אשר נתת לי ה'

י"ג באלול