הרב יעקב הלוי פילבר

לראש השנה - היום הרת עולם

לראש השנה - היום הרת עולם

מלכות שמים עלי אדמות זוהי משימתו של עם ישראל בעולם, תיקון עולם במלכות שדי מוטל על כל יחיד ויחיד 29/09/2019 08:42
אשר נתת לי ה'

אשר נתת לי ה'

17/09/2019 11:47
בגובה העיניים או בגובה השמים?

בגובה העיניים או בגובה השמים?

בימים אלו מתקיימים שני כנסי לימוד תנ"ך, האחד בישיבת הר עציון והשני בגבעת שמואל, האחד תחת הסיסמא "תנ"ך בגובה העיניים" והשני תחת הסיסמא "תנ"ך בגובה השמים". מה דעת רבותינו על הסיסמאות הללו? 06/08/2019 09:36
בין פנחס למשה

בין פנחס למשה

16/07/2019 11:40
מרים אשת־חיל

מרים אשת־חיל

30/06/2019 14:32
מי יאכילנו בשר

מי יאכילנו בשר

11/06/2019 12:16
אהבת ישראל

אהבת ישראל

02/06/2019 09:49
כי ימוך אחיך

כי ימוך אחיך

19/05/2019 09:50
והדרת פני זקן

והדרת פני זקן

28/04/2019 10:52
קריעת ים סוף

קריעת ים סוף

22/04/2019 09:57
אשר נשיא יחטא

אשר נשיא יחטא

11/03/2019 13:42
לכבוד ולתפארת

לכבוד ולתפארת

10/02/2019 09:47
משה ואהרן

משה ואהרן

07/01/2019 10:50
גאולה שלימה

גאולה שלימה

01/01/2019 16:24
איש וביתו באו

איש וביתו באו

23/12/2018 09:00
לראות ולהראות

לראות ולהראות

19/11/2018 12:02
הסברה או כפיה

הסברה או כפיה

04/11/2018 09:51
מבחנה של רבקה

מבחנה של רבקה

28/10/2018 10:22
הכנסת אורחים

הכנסת אורחים

24/10/2018 09:46
דרכו של אברהם

דרכו של אברהם

18/10/2018 11:09