הרב יעקב הלוי פילבר

שבת הארץ

15/05/2017

ל"ג בעומר חג האחווה

מהי אהבת ישראל? "אהבת ישראל" היא מצוה מפורשת בתורה ככתוב: "ואהבת לרעך כמוך". 13/05/2017

קידוש השם

08/05/2017