מאיר יהודה ברגר

להתחבר לסליחות מחדש
האם אתם מרגישים שהסליחות עוסקות בהכל חוץ מסליחות? האם אתם לא מבינים מדוע מתוודים בלשון רבים? האם אתם מרגישים שחלק מהסליחות לא רלוונטיות למציאות שלנו כיום? 26/09/2017