הרב ד"ר יוסף שטמלר

כיצד הפך שבועות לחג מתן תורה?

כיצד הפך שבועות לחג מתן תורה?

תוכנו המקורי של חג השבועות אינו קשור למתן תורה מה שמחייב אותנו להסיק שהתורה לא דרשה מאיתנו לחגוג את קבלת התורה 18/05/2018
לאן נעלם מזבח הקטורת?

לאן נעלם מזבח הקטורת?

מדוע "נשכח" מזבח הקטורת בפרשה תרומה כשהתורה דיברה על כלי הקודש והתורה מזכירה את המזבח רק בפרשה הבאה 22/02/2018