הרב יוסי יזדי

נפתלי שבע רצון
דוד המלך תיקן לומר מאה ברכות כל יום כדי שהמגיפה שהתחוללה בזמנו בירושלים תעצר. וראוי לציין שהרב דוב קוק שליט"א אמר שהעצה לבטל את המגיפה שמחוללת בזמננו בעולם, היא על ידי אמירת מאה ברכות ביום 26/02/2020
לך אמר לבי
08/09/2019
רצוא ושוב
08/08/2019
אתם עדיי
16/07/2019
משכו וקחו
09/04/2019
בקש עבדך
09/01/2019