הרב יוסי יזדי

נפתלי שבע רצון

נפתלי שבע רצון

דוד המלך תיקן לומר מאה ברכות כל יום כדי שהמגיפה שהתחוללה בזמנו בירושלים תעצר. וראוי לציין שהרב דוב קוק שליט"א אמר שהעצה לבטל את המגיפה שמחוללת בזמננו בעולם, היא על ידי אמירת מאה ברכות ביום 26/02/2020
לך אמר לבי

לך אמר לבי

08/09/2019
רצוא ושוב

רצוא ושוב

08/08/2019
אתם עדיי

אתם עדיי

16/07/2019
משכו וקחו

משכו וקחו

09/04/2019
בקש עבדך

בקש עבדך

09/01/2019