הרב יוסי יזדי

גם לי אל

06/12/2018

נר איש וביתו

זכינו בימים אלו הודיה כלתי ואני להיכנס בברית הנישואים. לפניכם מאמר שכתבתי לכבוד המאורע.  27/11/2018