הרב יוסי יזדי (עמוד 2)

נר איש וביתו

נר איש וביתו

זכינו בימים אלו הודיה כלתי ואני להיכנס בברית הנישואים. לפניכם מאמר שכתבתי לכבוד המאורע.  27/11/2018