עו"ד יותם אייל

על עינויים וחקירות צורך

על עינויים וחקירות צורך

גם אם נניח כי היה קיים לעצורי דומא מידע או רצון לבצע פיגוע מאז המקרה הם מוחזקים בלא שיועמדו לדין ובלא הליך פלילי רגיל. 18/06/2018