הרב יוסף אהרונוב

מחיר ההדתה

מחיר ההדתה

להתייאש מ"הדתה"? בדיוק להיפך. זו קריאת השכמה לפעול עוד ועוד. 13/08/2018