הרב ראובן ששון

סוד ההדלקה ופעולתה

לימוד יומי לחנוכה עם הרב ראובן ששון יום שלישי

החנוכייה והמקדש

לימוד יומי לחנוכה עם הרב ראובן ששון 03/12/2018