תניה רגב

אנחנו מגדלור לאחינו בגולה

אנחנו מגדלור לאחינו בגולה

מהו התוכן החיובי שאנחנו מבקשים לצקת לשאלת 'מי הוא יהודי' – לא במובנה הפורמאלי אלא במובנה המהותי? 29/12/2019 14:12
פרשת דינה והפוסט מודרניזם

פרשת דינה והפוסט מודרניזם

האם הפוסט מודרניזם הוליד את המורכבות או שהיא היתה אתנו תמיד ורק מופיעה בלבוש חדש בעשורים האחרונים? 10/12/2019 16:34