תניה רגב

אנחנו מגדלור לאחינו בגולה
מהו התוכן החיובי שאנחנו מבקשים לצקת לשאלת 'מי הוא יהודי' – לא במובנה הפורמאלי אלא במובנה המהותי? 29/12/2019
פרשת דינה והפוסט מודרניזם
האם הפוסט מודרניזם הוליד את המורכבות או שהיא היתה אתנו תמיד ורק מופיעה בלבוש חדש בעשורים האחרונים? 10/12/2019