הרב ד"ר אליהו רחמים זייני

חיילים גיבורים ומוסריים

אין מלחמה בין פרטים, אלא רק בין עמים. 25/07/2006