קטי כהן

יציאה לגלות
לתת לאלוף נווה הזדמנות לחוות את הגלות מהבית. 31/10/2006
סליחה של תושב הצפון
סליחה שהפקרנו אתכם. סליחה שלא הבנו אתכם. 30/07/2006