אסתי בן- שושן

להיות שייכים לרוחם של האמיצים
אשרינו שאנחנו זוכים להיות שייכים לקומץ החי. 25/12/2006
מכתב לאחי הבכור
משהו היית צריך לקחת איתך מאירועי הקיץ האחרון. 17/08/2006
על הגוש היפה מכל
את הכאב הנורא על חורבנו של הגוש נשאנו עמוק בפנים. 01/08/2006