הרב אורי שרקי

קול דממה

25/07/2016

מסקנותיה של רחב לדורנו

שני המרגלים ששלח יהושע מקבלים עזרה מרחב, על אף שהיא יודעת שהם באים להחריב את יריחו. יש כאן לכאורה בגידה בנאמנותה לעמה, לטובת הפולשים. אלא ששורת טיעונים משמעותיים עומדת לטובתה. 23/06/2016

המלכות לא תלויה בעומדים בראשה

לא קיימת בהלכה הבחנה בין מלכות ה' למלכות אחרת. הרב אורי שרקי מתייחס לדבריו של הרב שמואל טל. 10/05/2016

עגל חדש

07/02/2016

מלכות אידיאלית

מהי המלכות האידיאלית? ומהו הקשר העמוק בין ההפטרה לפרשה? 24/12/2015

ואת עשיו

מעבר לשנאה כלפיי עשיו הנובעת ממעשיו בימינו, צריכה להיות שאיפה לתיקון עולם והאומות. 15/11/2015

האדם הוא האדמה

כיצד נוצר הקיטוב שבו נתונה החברה האנושית בין ימין לשמאל, בין לאומיות לקוסמופוליטיות? ומה יש לעם ישראל להציע? 10/09/2015

פסח מושלם

24/03/2015

שושלת השפחות

ניתן להסיק שבמשפחת אברהם קיימת שושלת נסתרת של שפחות שתפקידן היה לחנך את האמהות. 12/11/2013

אמור ואמרת

הכהנים הם בנים של אהרון. צריך להזכיר לכהנים שמעמדם המיוחד הוא תולדה של היותם בני אהרון. 30/04/2013

אפילו כולנו חכמים

המצווה אינה רק להרבות לספר מה שהיה, אלא ללמוד ממה שהיה, כדי לצאת מסוגים אחרים של מצרים. 24/03/2013

כאשר אבדתי

הקב"ה שוכן עכשיו בשושן הבירה אצל אחשורוש. השכינה בעצם אבודה, כלואה אצל אומות העולם - מזעזע! 25/02/2013

מעבר הדורות

הופך מנשה למי שאחראי דווקא על הזיכרון ולא על השיכחה, כפי שעתיד להופיע בשעה ששבטי ראובן וגד יבקשו לשבת ממזרח לירדן. 31/12/2012

רמב"ם, רמב"ן, רלב"ג – מי צודק?

נראה כאילו כל מעשי הפיכת סדום, אירוח המלאכים, והצלת לוט, התרחשו בחלומו של אברהם, יחד עם ההתרחשות של הפיכת הערים. 03/11/2012

המלחמה לבירור המוסר אמיתי (וידאו)

שאלות מוסר כמו פגיעה באזרחי האויב מול חיי חיילינו. 14/08/2006