הרב אורי שרקי

קול דממה
25/07/2016
מסקנותיה של רחב לדורנו
שני המרגלים ששלח יהושע מקבלים עזרה מרחב, על אף שהיא יודעת שהם באים להחריב את יריחו. יש כאן לכאורה בגידה בנאמנותה לעמה, לטובת הפולשים. אלא ששורת טיעונים משמעותיים עומדת לטובתה. 23/06/2016
המלכות לא תלויה בעומדים בראשה
לא קיימת בהלכה הבחנה בין מלכות ה' למלכות אחרת. הרב אורי שרקי מתייחס לדבריו של הרב שמואל טל. 10/05/2016
עגל חדש
07/02/2016
מלכות אידיאלית
מהי המלכות האידיאלית? ומהו הקשר העמוק בין ההפטרה לפרשה? 24/12/2015
ואת עשיו
מעבר לשנאה כלפיי עשיו הנובעת ממעשיו בימינו, צריכה להיות שאיפה לתיקון עולם והאומות. 15/11/2015
האדם הוא האדמה
כיצד נוצר הקיטוב שבו נתונה החברה האנושית בין ימין לשמאל, בין לאומיות לקוסמופוליטיות? ומה יש לעם ישראל להציע? 10/09/2015
פסח מושלם
24/03/2015
שושלת השפחות
ניתן להסיק שבמשפחת אברהם קיימת שושלת נסתרת של שפחות שתפקידן היה לחנך את האמהות. 12/11/2013
אמור ואמרת
הכהנים הם בנים של אהרון. צריך להזכיר לכהנים שמעמדם המיוחד הוא תולדה של היותם בני אהרון. 30/04/2013
אפילו כולנו חכמים
המצווה אינה רק להרבות לספר מה שהיה, אלא ללמוד ממה שהיה, כדי לצאת מסוגים אחרים של מצרים. 24/03/2013
כאשר אבדתי
הקב"ה שוכן עכשיו בשושן הבירה אצל אחשורוש. השכינה בעצם אבודה, כלואה אצל אומות העולם - מזעזע! 25/02/2013
מעבר הדורות
הופך מנשה למי שאחראי דווקא על הזיכרון ולא על השיכחה, כפי שעתיד להופיע בשעה ששבטי ראובן וגד יבקשו לשבת ממזרח לירדן. 31/12/2012
רמב"ם, רמב"ן, רלב"ג – מי צודק?
נראה כאילו כל מעשי הפיכת סדום, אירוח המלאכים, והצלת לוט, התרחשו בחלומו של אברהם, יחד עם ההתרחשות של הפיכת הערים. 03/11/2012