מאיר גרוס

נפלאות הגורמים המזמנים
מה הקשר בין המפולת ב"טבע" לבין פטירתו של הרה"ג שטיינמן זצ"ל? 24/12/2017
הגשש הע(!)יוור
אדם הקורא למולדתו ההיסטורית בכינוי "שטחים" ולא בשמות האמתיים של חבלי הארץ, מוכיח את היחס הפנימי שלו לעבר שלו ולמעשי אבותיו. 20/09/2017
אצבע בעין ואגרוף בבטן
התוצאה המעניינת היא שככל שהתקשורת ממשיכה במוזרות הזאת, האזרחים פונים יותר ויותר ימינה. 01/08/2017
צפצופו של גפני
מאיר גרוס מתייחס לדבריו של חבר הכנסת משה גפני לפיהם "הפלסטינים היו כאן לפנינו". 19/06/2017
חוק דרומי - טקטיקה ישראלית ואסטרטגיה ערבית
החוק המפורסם מבטא שוני מהותי בין היחס הישראלי לעבירה שבגללה נחקק, לבין יחס הערבים למשמעותו. וזו תובנה יסודית מאוד העומדת בשרשי החוק. 20/10/2016
המונחים המנחים את חיינו
מה הם לימודי ליבה? תלוי את מי שואלים. וגם מתי שואלים. 14/09/2016
פזיזות המגיבים ואדישות הסובבים
ראשי המערכת אינם לומדים מן העבר. מדינת ישראל לקחה על עצמה את מותו של מוחמד א- דורה, בלי לבדוק. מתוך הסתמכות על שונאי ישראל בעזה ובתקשורת. 27/03/2016
פיצ'יפקעס
23/02/2015
שפת ביבי-ם
08/12/2014