אהוד טוקטלי

פיראטים
להחליף דיסקט, ולהתחיל לפעול נגד מחבלים וקהילותיהם. 27/07/2008
לתקן את המדינה מהשורש
הפער בין העם לבין קבוצת השליטים זועק לשמיים. 27/08/2006