אהוד טוקטלי

פיראטים

להחליף דיסקט, ולהתחיל לפעול נגד מחבלים וקהילותיהם. 27/07/2008

לתקן את המדינה מהשורש

הפער בין העם לבין קבוצת השליטים זועק לשמיים. 27/08/2006