הרב ערן טמיר

סודו של חודש אייר
חודש אייר הוא החודש המחבר בין חודש ניסן לחודש סיון 30/04/2008
בית המשפט
לגלות את האמת האלוקית החדשה הצריכה להופיע בעולם. 29/01/2008
מה עושים נגד עין הרע?
נהיה נאמנים לעצמיותנו הטבעית והאלוקית. 19/12/2007
ארץ "כנען"?!
זכותנו על הארץ היא מעצם היצירה וההתאמה האלוקית. 15/10/2007
מה היא סוכת עורו של לוויתן?!
בעתיד לבוא יתגלה שהמקור של הקודש והחול אחד הוא. 24/09/2007
תפילת הגשם
תפילת הגשם היא בעיקר בקשה לשפע רוחני איכותי. 12/10/2006
שמחת בית השואבה
מי שלא ראה שמחת בית השואבה לא ראה שמחה מימיו. 28/09/2006