שאול אבידור

הכשלון והשלכותיו
לו ניתן היה להחזיר את הגלגל אחורנית. 23/11/2006
ישראל והשיבר
גוף המוחזק על ידי שתי ישויות עוינות לא יתפקד. 11/10/2006