שאול אבידור

הכשלון והשלכותיו

הכשלון והשלכותיו

לו ניתן היה להחזיר את הגלגל אחורנית. 23/11/2006
ישראל  והשיבר

ישראל והשיבר

גוף המוחזק על ידי שתי ישויות עוינות לא יתפקד. 11/10/2006