הרב שמואל רבינוביץ'

נתון תתן
13/08/2015
וישמיענו ברחמיו לעיני כל חי
על כך דווה ליבנו. על זה שאיבדנו את הרגש ושכבר איננו יודעים מה איבדנו ועל מה צריך לבכות. 23/07/2015
ה' אלוקיו עמו
מדוע חרה אף ה' בבלעם? ומה ההבדל בין ללכת עם וללכת את? הרב שמואל רבינוביץ', רב הכותל והמקומות הקדושים, במאמר לשבת בלק. 02/07/2015
פרשה אחת שבמזוזה פוטרת את הבית?
בקשתי שילך לבדוק את המזוזות. ואכן נמצאו בבית 3 מזוזות פסולות, כשאחת מהן חרוכה כולה, כשאין להם מושג איך הגיעה מזוזה כזו לבית. 18/06/2015
ולא יצטרכו עמך זה לזה
יש להבין את הקשר בין הציווי של "היו קדושים" לבין העובדה שהקב"ה הקדיש את כלל ישראל טרם בריאת העולם 23/04/2015
והיה כי יאמרו אליכם
איך זוכים שבנינו יהיו "חכמים" ולא רשעים, שהרי בכל אחד יש את התכונות המנוגדות? איך דואגים שישאלו את השאלה הנכונה 02/04/2015
לחשוב
29/01/2015
אני ה'
15/01/2015
עשר תעשר
21/08/2014
חכמת לב
20/02/2014
שרשרת הדורות
ראה יוסף את השלשלת מהיכן הוא צמח ומה תפקידו - להמשיך את אותה שרשרת דורות שתחילתה באברהם אבינו, המשיכה בסבו יצחק ובאביו יעקב. 21/11/2013
בשמחה ובטוב לבב מרוב כל
עלינו לקבל על עצמנו להיות שמחים בזכות שזכינו להיות עם סגולה ולהיות בנים להקב"ה. 21/08/2013
אחרי ה' אלוקיכם תלכו
בשנים של זעזועים, שהכפירה וההפקרות משתוללת בעולם והעולם מוצף מסיתים ומדיחים, אז כוחו של יחיד הוא אפסי. 31/07/2013
"והאיש משה עניו מאד"
כל הנביאים, כשהנבואה מסתלקת, חוזרין לאהלם שהוא צרכי הגוף כולן כשאר העם, לפיכך אינן פורשין מנשותיהן. 23/05/2013
ויחונך
16/05/2013
כל דצריך ייתי ויפסח
מדוע הזמנת האורחים נעשית כאשר מדברים על "לחם עוני", וכי לא מתאים יותר בהקשר לתבשילים דשנים של ה"שולחן עורך"? 21/03/2013
פרשת "יתרו"
גם יתרו ראה את הנסים הגדולים אשר עשה ה' לישראל, כשבראשם קריעת ים סוף. אולם התלבט בתוך עצמו. 30/01/2013
ועל המלחמות
בימי חנוכה אלו עלינו לזכור את מסירות נפשם של החשמונאים ולהפיק לקח מהימים ההם לזמן הזה. 10/12/2012
חינוך הילדים
אל תבקש לשבת בשלווה, רק תמשיך כל הזמן לחשוב על הילדים שלך ועל חינוכם, הרי הם אבני הבניין של בית ישראל. 04/12/2012
דבורה המינקת
שכאשר דבורה מתה בדרך, יעקב עצמו מתעסק בקבורתה למרות שניתן להניח כי לאיש כמו יעקב היו מספיק בעיות וטרדות במהלך מסעו. 25/11/2012
לך לך- נסיונות החיים
יש לזכור כי דרך מרכזית בחיי האדם היא להיות "בגדר אתהלך לפני ה' בארצות החיים". 22/10/2012
תיבת נח – באה לתקן עולם
שמו של אדם מעיד עליו. נח אותיות חן. כי בזכות מעלה זו נותר בעולם ובנה את תיבת הצלתו. 15/10/2012
נשיאות הלב
פעמים רבות, אנו חושבים לעצמנו שאין אנו מסוגלים להגיע לדברים גדולים, להשגות גבוהות ולחיות חיים רוחניים ברמה. 11/03/2012
"ויקחו אליך שמן זית זך"
כל זמן שיש 'חושך' לא רואים כלום לא למדים כלום, אבל אם נעשה אור, ממילא כל אחד יוכל לראות וללמוד, לשוב בתשובה אל ה'. 26/02/2012