הרב שמואל רבינוביץ'

נתון תתן

13/08/2015

וישמיענו ברחמיו לעיני כל חי

על כך דווה ליבנו. על זה שאיבדנו את הרגש ושכבר איננו יודעים מה איבדנו ועל מה צריך לבכות. 23/07/2015

ה' אלוקיו עמו

מדוע חרה אף ה' בבלעם? ומה ההבדל בין ללכת עם וללכת את? הרב שמואל רבינוביץ', רב הכותל והמקומות הקדושים, במאמר לשבת בלק. 02/07/2015

פרשה אחת שבמזוזה פוטרת את הבית?

בקשתי שילך לבדוק את המזוזות. ואכן נמצאו בבית 3 מזוזות פסולות, כשאחת מהן חרוכה כולה, כשאין להם מושג איך הגיעה מזוזה כזו לבית. 18/06/2015

ולא יצטרכו עמך זה לזה

יש להבין את הקשר בין הציווי של "היו קדושים" לבין העובדה שהקב"ה הקדיש את כלל ישראל טרם בריאת העולם 23/04/2015

והיה כי יאמרו אליכם

איך זוכים שבנינו יהיו "חכמים" ולא רשעים, שהרי בכל אחד יש את התכונות המנוגדות? איך דואגים שישאלו את השאלה הנכונה 02/04/2015

לחשוב

29/01/2015

אני ה'

15/01/2015

עשר תעשר

21/08/2014

חכמת לב

20/02/2014

שרשרת הדורות

ראה יוסף את השלשלת מהיכן הוא צמח ומה תפקידו - להמשיך את אותה שרשרת דורות שתחילתה באברהם אבינו, המשיכה בסבו יצחק ובאביו יעקב. 21/11/2013

בשמחה ובטוב לבב מרוב כל

עלינו לקבל על עצמנו להיות שמחים בזכות שזכינו להיות עם סגולה ולהיות בנים להקב"ה. 21/08/2013

אחרי ה' אלוקיכם תלכו

בשנים של זעזועים, שהכפירה וההפקרות משתוללת בעולם והעולם מוצף מסיתים ומדיחים, אז כוחו של יחיד הוא אפסי. 31/07/2013

"והאיש משה עניו מאד"

כל הנביאים, כשהנבואה מסתלקת, חוזרין לאהלם שהוא צרכי הגוף כולן כשאר העם, לפיכך אינן פורשין מנשותיהן. 23/05/2013

ויחונך

16/05/2013

כל דצריך ייתי ויפסח

מדוע הזמנת האורחים נעשית כאשר מדברים על "לחם עוני", וכי לא מתאים יותר בהקשר לתבשילים דשנים של ה"שולחן עורך"? 21/03/2013

פרשת "יתרו"

גם יתרו ראה את הנסים הגדולים אשר עשה ה' לישראל, כשבראשם קריעת ים סוף. אולם התלבט בתוך עצמו. 30/01/2013

ועל המלחמות

בימי חנוכה אלו עלינו לזכור את מסירות נפשם של החשמונאים ולהפיק לקח מהימים ההם לזמן הזה. 10/12/2012

חינוך הילדים

אל תבקש לשבת בשלווה, רק תמשיך כל הזמן לחשוב על הילדים שלך ועל חינוכם, הרי הם אבני הבניין של בית ישראל. 04/12/2012

דבורה המינקת

שכאשר דבורה מתה בדרך, יעקב עצמו מתעסק בקבורתה למרות שניתן להניח כי לאיש כמו יעקב היו מספיק בעיות וטרדות במהלך מסעו. 25/11/2012

לך לך- נסיונות החיים

יש לזכור כי דרך מרכזית בחיי האדם היא להיות "בגדר אתהלך לפני ה' בארצות החיים". 22/10/2012

תיבת נח – באה לתקן עולם

שמו של אדם מעיד עליו. נח אותיות חן. כי בזכות מעלה זו נותר בעולם ובנה את תיבת הצלתו. 15/10/2012

נשיאות הלב

פעמים רבות, אנו חושבים לעצמנו שאין אנו מסוגלים להגיע לדברים גדולים, להשגות גבוהות ולחיות חיים רוחניים ברמה. 11/03/2012

"ויקחו אליך שמן זית זך"

כל זמן שיש 'חושך' לא רואים כלום לא למדים כלום, אבל אם נעשה אור, ממילא כל אחד יוכל לראות וללמוד, לשוב בתשובה אל ה'. 26/02/2012