הרב דב ליאור

להתחיל בהכנות לבניין המקדש
אנחנו צריכים להשתדל בכל מה שאנחנו יכולים לגאול את המקום, ולהחזיר אותו לבעלות עם ישראל, ואם נימְנע מאיתנו לבנות בגלל מניעה הלכתית, זה לא פוטר אותנו מלעשות את כל מה שאנחנו כן יכולים. 03/02/2011
תורה ומדע
על אף שיש התקדמות של המדע, המדע עוסק בדברים חיצונים שבאים לעזור לאדם, אבל לא עוסק בעצם תיקונו של האדם, שבזה עוסקת רק התורה. 20/01/2011
תלמידי בלעם וממשיכי דרכו
בלעם הרשע יודע שעיקר חוסנו של עם ישראל הוא במידת דבקותו בקדושה באלוקי ישראל, וכשהמדד הערכי הזה קורס ניתן לפגוע בו. 02/07/2009
כוחה של ארצנו
למרות הקשיים, השבת עם ישראל לארצו וכינון מדינתו בחלק ניכר מהארץ המובטחת, נוסך בליבנו את הביטחון והתקווה לקראת עתיד טוב יותר 09/06/2009
ליום עצמאותנו
להודות לה' שנתן לנו מדינה, ולהתפלל להתפתחותה. 06/05/2008
העלמת מס
האם עלי לשלם מיסים למדינה? 01/11/2006