ברק כהן

"אז למה עוד לא התחתנתי?"
על תופעת הרווקות המאוחרת, ועל דרכים חדשות להעלמתה. 28/11/2006